top of page

Hoe werkt een familieopstelling?

​We leven in systemen zoals families, werk en vriendenkringen. Veel van onze overtuigingen en ons gedrag wordt onbewust bepaald door hoe we in zo’n systeem zitten. Met een opstelling kun je de onbewuste patronen en dynamieken weer zichtbaar maken.

 

Een systeem is het best in evenwicht als de drie “Orders of Love” basisprincipes aanwezig zijn.

Het gaat om:

  • Binding: Iedereen die tot het (familie) systeem behoort, heeft hetzelfde recht om erbij te horen

  • Rangorde: Iedereen heeft een specifieke rol binnen het systeem. Daarbij is er sprake van een ordening.

  • Geven en nemen: Er is een balans tussen geven en ontvangen

 

Soms worden deze 'basisprincipes' verstoord. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten of onbekend zijn. Of wanneer de balans in geven en nemen in een familie is verdwenen. Je kunt ook onbewust verstrikt raken met de problemen, geheimen of emoties van familieleden die niet eerder doorvoeld of uitgesproken zijn.  

 

Pijn reist door systemen net zolang totdat iemand bereid is het te voelen

-Sonja Elferink-

 

Het kan ertoe leiden dat je je plek niet goed kunt vinden, je je onzeker voelt, of dat je onrust of heftige emoties ervaart. 

In een familieopstelling worden deze verstoringen zichtbaar. Je verhaal over de situatie valt weg en dat wat werkelijk speelt laat zich zien. En juist dat zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vaak krijg je daardoor je plek in het systeem weer onder controle en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.

bottom of page