Familieopstellingen middag

Welk patroon houdt jou tegen in je dagelijks leven en wil je aangepakt hebben? Heb je bijvoorbeeld een patroon dat je moeite hebt om jezelf zichtbaar te maken voor je eigen bedrijf? Of vind je het lastig je grenzen aan te geven en ga je daar altijd overheen? Ervaar je altijd onrust en weet je niet waarom? Is er een verlangen? Dergelijke patronen kunnen diep geworteld zitten in je familiesysteem waar jij je wellicht niet bewust van bent. Door een opstelling heb je de mogelijkheid om voorbij het verhaal te kijken. Het laat de onderstroom zien en geeft je zicht op wat er echt gaande is. Het resultaat hiervan is dat er bij jou heling optreedt, aanvaarding van wat is of er ontstaat een behoefte tot veranderen.

​Bij een groepsopstelling werken we met met mensen die als representant/ resonant staan in de opstelling. De resonanten ervaren emoties, gevoelens of fysieke ervaringen van degene voor wie ze als resonant zijn opgesteld. Dit geeft inzicht voor jou als vraagsteller maar ook de resonant kan hierdoor inzicht krijgen over zijn of haar eigen thema’s. Resonant zijn is een mooie manier om de kracht van een opstelling te ervaren. Het is vaak zo dat je niet voor niets op deze plek staat, de innerlijke bewegingen die je ervaart zijn ook helend voor jezelf. Uit ervaring blijkt dat iedereen in staat is om dit te doen.

olifant.png

Waar: Vogelkersberg 5E, Eemnes

Tijd: 13.00-17.00 uur

kosten: Vraag inbrengen €75,00 Representant €30,00

Wanneer: 23 september, 28 oktober, 25 november

Groepsopstellingen vinden plaats in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht.