top of page
Kudde olifanten

Familieopstellingen

Familieopstellingen zijn een prachtige aanvulling op het mediumschap. Ook hier gaat het om het werken met energie. Graag help ik je om door middel van een opstelling inzicht te krijgen in bepaalde patronen, thema’s of gevoelens. Waar loop je tegen aan? Zullen we samen op onderzoek gaan? 

Hoe werkt een familieopstelling?

​We leven in systemen zoals families, werk en vriendenkringen. Veel van onze overtuigingen en ons gedrag wordt onbewust bepaald door hoe we in zo’n systeem zitten. Met een opstelling kun je de onbewuste patronen en dynamieken weer zichtbaar maken.

 

Een systeem is het best in evenwicht als de drie “Orders of Love” basisprincipes aanwezig zijn.

Het gaat om:

  • Binding: Iedereen die tot het (familie) systeem behoort, heeft hetzelfde recht om erbij te horen

  • Rangorde: Iedereen heeft een specifieke rol binnen het systeem. Daarbij is er sprake van een ordening.

  • Geven en nemen: Er is een balans tussen geven en ontvangen

 

Soms worden deze 'basisprincipes' verstoord. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten of onbekend zijn. Of wanneer de balans in geven en nemen in een familie is verdwenen. Je kunt ook onbewust verstrikt raken met de problemen, geheimen of emoties van familieleden die niet eerder doorvoeld of uitgesproken zijn.  

 

Pijn reist door systemen net zolang totdat iemand bereid is het te voelen

-Sonja Elferink-

 

Het kan ertoe leiden dat je je plek niet goed kunt vinden, je je onzeker voelt, of dat je onrust of heftige emoties ervaart. 

In een familieopstelling worden deze verstoringen zichtbaar. Je verhaal over de situatie valt weg en dat wat werkelijk speelt laat zich zien. En juist dat zichtbaar maken en erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vaak krijg je daardoor je plek in het systeem weer onder controle en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.


Individuele opstelling

Welk patroon houdt jou tegen in je dagelijks leven en wil je aangepakt hebben?

Heb je bijvoorbeeld een patroon dat je moeite hebt om jezelf zichtbaar te maken voor je eigen bedrijf? Of vind je het lastig je grenzen aan te geven en ga je daar altijd overheen? Ervaar je altijd onrust en weet je niet waarom? Is er een verlangen?

Dergelijke patronen kunnen diep geworteld zitten in je familiesysteem waar jij je wellicht niet bewust van bent.  Door een opstelling heb je de mogelijkheid om voorbij het verhaal te kijken. Het laat de onderstroom zien en geeft je zicht op wat er echt gaande is. 

In een sessie werken we met zogenaamde vloerankers die staan voor jouw familieleden die we gaan opstellen. Jij bepaalt hoe de vloerankers worden neergelegd op basis van jouw gevoel en zo wordt het systeem zichtbaar.

Door het zien van de onderlinge verhoudingen, het uitspreken van zinnen en het aankijken en teruggeven van wat niet bij jou hoort komt er inzicht in de situatie. Het resultaat hiervan is dat er bij jou heling optreedt, aanvaarding van wat is of er ontstaat een behoefte tot veranderen.

 

Soms is een afspraak voldoende en kun je met het verkregen inzicht verder. Als er veel speelt in je leven kan het fijn zijn om een of meer vervolgafspraken te maken. 

Hoe werkt een opstelling? Lees mijn blog

 

Groepsopstelling

​Bij een groepsopstelling werk ik hetzelfde als bij een individuele opstelling alleen werken we hier met mensen die als representant/resonant staan in de opstelling. De resonanten ervaren emoties, gevoelens of fysieke ervaringen van degene voor wie ze als resonant zijn opgesteld. 

Dit geeft inzicht voor jou als vraagsteller maar ook de resonant kan hierdoor inzicht krijgen over zijn of haar eigen thema’s. 

Resonant zijn is een mooie manier om de kracht van een opstelling te ervaren. Het is vaak zo dat je niet voor niets op deze plek staat, de innerlijke bewegingen die je ervaart zijn ook helend voor jezelf. Uit ervaring blijkt dat iedereen in staat is om dit te doen. 

​Groepsopstellingen vinden plaats in een kleine groep (circa 8 personen) met veel persoonlijke aandacht. Lees hier verder

bottom of page